Jak by vypadala společnost, kdyby byla založena na spolupráci místo na konkurenci?

Jak by vypadala společnost, kdyby byla založena na spolupráci místo na konkurenci?

MODERNÍ CAPITALISTICKÁ SPOLEČNOST je založena na konkurenci a pro mnoho lidí je to bezpochyby dobrá věc: konkurence vede k efektivitě a rychlejšímu pokroku, že? Rozhlasový hostitel a aktivista Thom Hartmann však nesouhlasí. Říká, že lidé se vyvinuli tak, aby fungovali lépe v „společnostech“, kde se více staráme o sebe, než o sebe. Tvrdí, že pokrok je výsledkem technologie a že naše konkurenceschopnost se dostala do cesty technologie více, než ji podporovala.

Myšlenka je důležitá, zejména ve stále globalizovanějším světě, když začínáme vidět stále více a více negativních dopadů naší konkurenceschopné společnosti: rozšířená chudoba, obrovská ekonomická nerovnost a obrovské škody na životním prostředí. Byla by společnost zaměřující se na „my“ jako celek namísto toho, aby nás stavěla proti sobě, pro náš druh a naši planetu lepší?

Přeskočte na značku 1:00 minuty a dostanete se k masu videa.Podívejte se na video: XP NRG первые в мире создатели искусственного сознания